Prodhimet tona

Çimentorja USJE SHA planifikon të zhvillohet si prodhues i integruar vertikalisht i cili po zmadhon asortimanin e punës dhe të prodhimeve. Fabrika momentalisht prodhon tri lloje të çimentos “Portlland”  dhe lidhës hidraulik “Usjemall”.

USJE funksionon pranë fabrikës së cila prodhon loje të ndryshme të çimentos së gatshme, jep edhe shërbime të transportit dhe pompim të betonit. Nëpër integrimin vertikal, çimentorja USJE SHA gjithashtu ka hyrë edhe në tregun e agregateve dhe prodhon katër granulime të gurit të thyer gëlqeror nga miniera e gurit gëlqeror e cila është në pronësi të USJE-s.
Kontakt

Rr. Boris Trajkovski 94.
1000, Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: 00389 (2) 2782 500
Fax: 00389 (2) 2786 314

Për kontakte dhe informacione më të hollësishme kliko këtu