Нашите Производи

Цементарница УСЈЕ АД планира да расте како вертикално интегриран производител кој си го зголемува асортиманот на работа и производи. Фабриката моментално произведува четири типа Портланд Цемент и MC 5 "Усјемал". За потребите на посебни проекти, Усје произведува и цементи со специфицирани карактеристики.

УСЈЕ поседува и бетонска база која произведува различни типови Готов Бетон, дава и услуги за транспорт и пумпање на бетонот.

Преку вертикалната интеграција, Цементарница УСЈЕ АД исто така навлезе и на пазарот на агрегати и произведува четири гранулации на кршен варовник од копот за варовник кој е во сопственост на УСЈЕ.

Контакт
ул. Борис Трајковски, 94
1000, Скопје Р. Северна Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

За детални контакт информации овде: