Për USJE

Çimentoria USJE Sh.A. është prodhues i çimentos dhe materialeve të tjera ndërtimore. Si anëtare e Grupacionit Titan, prodhues multi rajonal i çimentos, Çimentoria USJE Sh.A .është kompani bashkëkohore dhe anëtare aktive e komunitetit.

Kompania ështe e vedonsur në  Shkup, kryeqytetin e Republika e Maqedonisë së Veriut. Çimentoria USJE SH.A. ka filluar të prodhojë çimento në vitin 1955,  ndërsa sot ka rreth 300 të punësuar. USJE-SH.A. është njëra ndër kompanitë më të mëdha maqedonase dhe renditet midis 20 kompanive kryesore në vend.