Отворен ден во Цементарница УСЈЕ под мотото „Одржливост, партнерство, развој“

27.09.2019

Скопје, 27.09.2019 – Следејќи ја својата стратешка определба за општествена одговорност и транспарентност, Цементарница УСЈЕ и оваа година организраше Отворен ден, под мотото „Oдржливост, партнерство, развој“. Годинешниот отворен ден се реализираше во соработка со граѓанските организации „ЕКО Свест“ и „Нов Импулс“, со учество на ученици од основните училишта „Кузман Јосифовски-Питу“, „Ѓорѓија Пулевски“ и „Гоце Делчев“ од општините Кисела Вода и Аеродром, како и децата од општинските градинки. Во фокусот на настанот беа образованието, едукацијата и соработката со најмладите членови на заедницата, кои покрај запознавањето со производствениот процес на Цементарница УСЈЕ, учествуваа на едукативните интерактивни работилници - „Играв јас, сега играј и ти“, „Секој има право да се храни здраво“, „Безбедност во сообраќајот“ и „Младите и животната средина “.

„Правилната информираност, желбата за зачувување на животната средина и создавањето култура на активно учество заради зголемување на благосостојбата на заедницата се едни од најважните теми во општеството. Тие имаат големо значење за достигнување на целите на одржливиот развој од што зависи идината и затоа е многу значајно за овие прашања да се зборува уште од најрана возраст. Преку овие активности, Цементарница УСЈЕ ги продолжува своите заложби да биде активен член на општеството, развивајќи блиски односи со заедницата“, изјави главниот извршен директор на Цементарница УСЈЕ, Борис Хрисафов.

Во оваа прилика, главниот извршен директор на Цементарница УСЈЕ потенцираше дека преку реализацијата на долгорочниот проект „Партнерство со училиштата“, што се спроведува во соработка со општините и наставниците, компанијата континуирано работи на подобрување на условите во кои учат и се развиваат новите генерации. Целта на овој проект, што Цементарница УСЈЕ го започна пред девет години, е подобрување на условите во училиштата, заради заштита на безбедноста и здравјето на учениците и заштеда на енергија. Со досегашните активности беа опфатени осум основни училишта, едно училиште за деца со посебни потреби и две градинки лоцирани во четири различни објекти на територијата на општината Кисела Вода, во кои претстојуваат вкупно 6650 деца и 671 вработени.

„Резултатите што ги постигнавме досега со овој проект се дополнителен мотив за нас да продолжиме со неговата реализацијата и во иднина, истовремено поттикнувајќи ги другите компании да се приклучат кон овие заложби и заеднички да работиме на унапредувањето на квалитетот на живот во нашето општество“, рече Хрисафов.

Присутните на годинешниот Отворен ден на Цементарница УСЈЕ имаа прилика да им помогнат на учениците од ранливи категории од ОУ „Илинден“ и ОУ „Златен Сремац“, преку донирање школски прибор, за што беше поставен и специјален хуманитарен штанд на кој волонтираа ученици од средните скопски училишта.

Инаку, покрај традиционалниот Отворен ден, Цементарница УСЈЕ организира и редовни посети на компанијата. Имено, секој кој сака подетално да се запознае со производствениот процес и работата на Цементарница УСЈЕ, може да ја посети фабриката, секој последен четврток од месецот, сопретходно пријавување преку интернет страницата на компанијата - http://www.usje.com.mk/vest119mk.html.