Цементарница УСЈЕ AД Скопје добитник на наградата Предводник на Целите за одржлив развој 2019

26.02.2019

За првпат во нашата земја беа доделени награди за “Предводници на Целите за оджлив развој” подржани од Делегацијата на Европската Унија и УНИЦЕФ. Цементарница УСЈЕ АД Скопје беше една од наградените како компанија која има јасна визија за одржлива иднина и обликува нова ера за бизнисите. Повикот за наградите беше објавен во рамки на проектот „Градење меѓусекторски партнерства за одржлив развој“, а спроведуван од Мрежата на Глобалниот договор во Македонија-Конект и АГОРА, а наградата ја додели вицепремиерот задолжен за економски прашања во владата, г. Кочо Анѓушев. На настанот поздравни говори имаа и г. Никола Бертолини, од Делегацијата на Европската Унија и г. Бенџамин Перкс, вршител на должност Постојан коодинатор на ООН во земјава.

Цементарница УСЈЕ како компанија која е предводник на Целите за одржлив развој во 2015 година ги усогласи своите цели за одржлив развој преку процесот на процена на материјалноста и стратешки е определена да креира одржлив бизнис.

Цементраница УСЈЕ од 2008-та година е потписничка и членка на Глобалниот договор на Обединетите нации (ОН) што ја обврзува да ги почитува принципите на Глобалниот договор во областите на заштитата на животната средина, човековите и работничките права, антикорупциското делување и коропративното управување и лидерство. Како компанија веруваме дека пристапот за превземање на заедничка одгвоорност за градење подобар свет лежи во сржта на Глобалниот договор на ОН и веруваме дека бизнисите и поедниците можат да одиграат клучна улога во подобрувањето на светот во кој живеме.