УСЈЕ по вторпат ја поддржа националната акција „Македонија без отпад 2013“

На 05. октомври 2013 г., во речиси сите општини низ државата беше реализирана втората национална кампања „Македонија без отпад 2013“. Целта на кампањата е да поттикне граѓански активизам и волонтаризам, како и да ја развие свеста и навиките кај сите граѓани за правилното управување со отпадот. Главниот акцент е ставен на собирање и правилно одложување на отпадот на одредени локации. Акцијата е дел од националната кампања која се состои од активности за чистење на отпадот, едукација и промоција. Со оваа акција граѓаните на Република Македонија се вклучуваат во глобалната акција „Lets'do it! World 2013“, која е и официјално поддржана од Европскиот Парламент, а оваа година ќе се одвива во 107 земји.

УСЈЕ ја поддржа оваа акција преку пружање активна помош на организаторите на акцијата, невладината организација „Ајде Македонија“ како и Општината Кисела Вода, преку обезбедување на механизација потребна за собирање, утовар и одложување на отпадот, информативни постери за акцијата, сендвичи и вода за 220 учесници, превоз и други услуги.