Посета на студенти и средношколци

Во текот на април и мај, 50-тина студенти и средношколци од Технолошко-металуршкиот факултет, Меѓународниот балкански универзитет и Средното хемиско училиште ја посетија нашата компанија.

Преку обиколка на производствените капацитети, тие директно се запознаа со нашиот процес на производство и контролата на квалитетот на нашите производи.

Студентите од Технолошкиот факултет и Хемиското училиште и учениците имаа можност да го посетат Секторот за квалитет (лабораторија) и да бидат воведени во нашиот процес за контрола на квалитетот како на суровините, така и на финалните производи. Исто така, тие детално беа запознати со нашиот производствен процес од самиот почеток, експлоатација на суровините, преку создавањето на цементот до неговото пакување и продажба.

Студентите од Меѓународниот балкански универзитет при обиколката на капацитетите најмногу беа заинтересирани за нашите заложби и постигнувања во областа на безбедноста и здравјето при работа.

Образованието и младите како движечка сила во општеството претставуваат едни од врвните приoритети на политиката за општествена одговорност на нашата Компанија.