Вработување

Отворени огласи:

Раководител на тим за развој на софтверски апликации Аплицирај тука 16.11.2020
Оператор на кранови Аплицирај тука 16.11.2020

За пребарување на отворени работни позиции во рамките на Групацијата ТИТАН кликнете на  линкот.


Поминати огласи:

- Софтверски инженер 21.08.2020
- Конкурс за доделување целосни стипендии за постдипломски студии за Американ Колеџ 30.09.2020
- Машински техничари 06.08.2020
- Референт за логистика 10.04.2020
- Sales Representative 27.02.2020
- Софтверски инженер 21.02.2020
- Business Data Analyst 04.03.2020
- Инженер за испитувања во Сектор за квалитет 14.02.2020
- Платена практикантска работа во Секторот за човечки ресурси 13.02.2020
- Платена практикантска работа во Секторот за квалитет 13.02.2020
- Софтверски инженер 19.11.2019
- Инспектор за машинско одржување 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за човечки ресурси 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за квалитет 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за животна средина 16.10.2019
- Business Data Analyst 10.10.2019
- КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ на Факултетот за деловна економија и организациски науки, Универзитет Американ Колеџ Скопје 02.10.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 10.09.2019
- Софтверски инженер 03.09.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 01.08.2019
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА 22.07.2019
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА КВАЛИТЕТ 22.07.2019
- Оператори на производство во Сектор за готов бетон и агрегати (4 извршители) 12.07.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 18.06.2019
- Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 21.06.2019
- Референт за финансиска контрола 10.06.2019
- Референт за книговодство 10.06.2019
- Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 03.05.2019
- Практикантска работа во сектор за финансии 03.05.2019
- Практикантска работа во сектор за финансии 22.04.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 11.04.2019
- Електротехничари во електро одржување (два извршители) 01.04.2019
- Оператор на кранови, во Погон за производство 12.03.2019
- ПЛАТЕНА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА ВО СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ 27.03.2019
- Правен референт во Правна служба – 1 извршител 15.01.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 30.11.2018
- Референт за финансиска контрола 29.10.2018
- Референт за набавки 04.10.2018
- КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ 21.09.2018
- Оператори на мостни дигалки – кранови, во Погон за производство 06.09.2018
- Машински техничар во одржување – 1 извршител 21.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа во правна служба 29.08.2018
- Референт за книговодство – 1 (еден) извршител 20.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.07.2018
- Машински техничари во одржување (2 извршители) 09.05.2018
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во ПРАВНА СЛУЖБА 26.04.2018
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЛУЖБАТА ЗА НАБАВКА 17.04.2018
- Референт за човечки ресурси 29.03.2018

 
Контакт
ул. Борис Трајковски 94 
1000, Скопје Р. Северна Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

e-mail: hr@usje.mk