Вработување

Отворени огласи:


Софтверски инженер Аплицирај тука 21.08.2020

За пребарување на отворени работни позиции во рамките на Групацијата ТИТАН кликнете на  линкот.


Поминати огласи:

- Машински техничари 06.08.2020
- Референт за логистика 10.04.2020
- Sales Representative 27.02.2020
- Софтверски инженер 21.02.2020
- Business Data Analyst 04.03.2020
- Инженер за испитувања во Сектор за квалитет 14.02.2020
- Платена практикантска работа во Секторот за човечки ресурси 13.02.2020
- Платена практикантска работа во Секторот за квалитет 13.02.2020
- Софтверски инженер 19.11.2019
- Инспектор за машинско одржување 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за човечки ресурси 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за квалитет 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за животна средина 16.10.2019
- Business Data Analyst 10.10.2019
- КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ на Факултетот за деловна економија и организациски науки, Универзитет Американ Колеџ Скопје 02.10.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 10.09.2019
- Софтверски инженер 03.09.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 01.08.2019
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА 22.07.2019
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА КВАЛИТЕТ 22.07.2019
- Оператори на производство во Сектор за готов бетон и агрегати (4 извршители) 12.07.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 18.06.2019
- Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 21.06.2019
- Референт за финансиска контрола 10.06.2019
- Референт за книговодство 10.06.2019
- Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 03.05.2019
- Практикантска работа во сектор за финансии 03.05.2019
- Практикантска работа во сектор за финансии 22.04.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 11.04.2019
- Електротехничари во електро одржување (два извршители) 01.04.2019
- Оператор на кранови, во Погон за производство 12.03.2019
- ПЛАТЕНА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА ВО СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ 27.03.2019
- Правен референт во Правна служба – 1 извршител 15.01.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 30.11.2018
- Референт за финансиска контрола 29.10.2018
- Референт за набавки 04.10.2018
- КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ 21.09.2018
- Оператори на мостни дигалки – кранови, во Погон за производство 06.09.2018
- Машински техничар во одржување – 1 извршител 21.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа во правна служба 29.08.2018
- Референт за книговодство – 1 (еден) извршител 20.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.07.2018
- Машински техничари во одржување (2 извршители) 09.05.2018
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во ПРАВНА СЛУЖБА 26.04.2018
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЛУЖБАТА ЗА НАБАВКА 17.04.2018
- Референт за човечки ресурси 29.03.2018

 
Контакт
ул. Борис Трајковски 94 
1000, Скопје Р. Северна Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

e-mail: hr@usje.mk