Заштита на Животна Средина


Месечни Извештаи

Дневните податоци од автоматскиот систем за следење редовно се доставуваат до  Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање.
Месечните извештаи со резултатите од мерната опрема се дадени подолу.

2020 Месечени извештаи
2019 Месечени извештаи
2018 Месечени извештаи
2017 Месечени извештаи
2016 Месечени извештаи
2015 Месечени извештаи
2014 Месечени извештаи
2013 Месечени извештаи
2012 Месечени извештаи
2011 Месечени извештаи
2010 Месечени извештаи
2009 Месечени извештаи
2008 Месечени извештаи