Програма за стипендии за децата на вработените


Цементарница УСЈЕ АД Скопје активно го поддржува образовниот процес на децата на нашите вработени.

Преку нашата програма за стипендирање ние ги помагаме децата на нашите вработени кои се студенти и кои успешно ги полагаат нивните годишни испити во текот на студиите.