Donacion për Kopshtin Zoologjik në Shkup

DONACION PËR KOPSHTIN ZOOLOGJIK NË SHKUP

Shkup, 20 prill, 2010

Duke u ndjerë si qytetar i përgjegjshëm dhe  pjestar i shoqërisë, në prill të vitit 2010, Çimentorja USJE ShA Shkup dhuroi çimento në sasi prej 25,5 tonë për restaurimin, renovimin dhe zbukurimin e Kopshtit Zoologjik në Shkup.
Ky donacion kontribuoi për përmirësimin e kushteve në Kopshtin Zoologjik të kryeqytetit, që drejtpërdrejtë ndikoi mbi cilësinë e jetës së banorëve të Kopshtit zoologjik të cilët janë të adhuruarit si të fëmijëve ashtu edhe të të rriturve në qytetin e Shkupit e më gjërë.