Donacion deri tek komuna Kisella Vodë- proekt pë mbylljen e Kanalit Usjan

Cementara USJE AD Shkup me kontinuitet bashkpunon me komunën  Kisella Vodë rreth proekteve  nga intereset e përgjithshme në veçanti për mjedisin jetësor dhe ndihmë popullit të vendit.

Ashtu, Cementara USJE AD Shkup së bashku me komunën morën inciativën dhe filluan mbulimin e kanalit Usjan, në gjatësi prej 800 metro, me nisje nga fshati Usje deri tek urra në Rrg. Boris Trajkovski, në lagjen Lisiçe.

Për atë qëllim Cementara USJE AD Shkup si donacion për Komunën e siguroi përpunimin e proektit kryesorë për mbylljen e kanalit Usjan.

Qëllimi i këtij proekti ësht që të zgjidhet problemi shumëvjecar i banorëve lokal që nga kanali i hapur i cili nëpërmjet ujrave atmosferike i pranon dhe mbeturinat e tjera dhe ujrat fekale nga objektet për rreth. Me mbylljen e kanalit do  të eleminohen erërat e pakëndshme dhe kërcnimet në shëndetin e sigurimin e qytetarëve.

Me proektin është e parashikuar vendosje e gypave të armnueme-betonike me diamtër prej 1900mm në koritën egzistuese të kanalit dhe derdhjen e tyre me dhe. Sipërfaqja  mbi kanlin hortikultural egzistues do të ndërtohet dhe shfrytëzohet si shëtitore.