TITAN - News

Годишна програма за стипендии за МБА студии во странство на Цементарница УСЈЕ АД Скопје

 

Годишна програма за стипендии за МБА студии во странство на Цементарница УСЈЕ АД Скопје

 

Потребни критериуми:

1. Македонско државјанство
2. Димплома за економист, машински и електро инженер
3. Одлични академски резултати (просечна оценка над 8.00)
4. Одлично познавање на англискиот јазик (TOEFL, IELTS или Proficiency)
5. Возраст до 28 години
6. Работно искуство не е неопходно, но 2-3 години работно искуство ќе се смета за предност.

Цементарница УСЈЕ АД Скопје комплетно ги покрива трошоците за школување и сместување во тек на времетраење на студиите.

Кандидатите кои ги исполнуваат критериумите треба да го превземат формуларот за пријавување од https://applications.alba.edu.gr и комплетните документи за пријавување (со сите официјални пропратни документи) да ги испратат најдоцна до 24.05.2010 год. на следната адреса:

Цементарница УСЈЕ АД Скопје
Служба за човечки ресурси и кадровски работи, “Борис Трајковски“ 94, 1000 Скопје

email: hr@usje.com.mk

За подетални информации, обратете се на:
г-ѓица Erato Paraschaki, АЛБА Директор за меѓународен развој, e-mail: eparasch@alba.edu.gr,
или посетете ја веб страницата: http://www.alba.edu.gr/international

Корпоративната општествена одговорност отсекогаш е во суштината на филозофијата на ТИТАН и има директно и постојано влијание врз неговото работење како деловно претпријатие, како и врз неговите работни односи и инволвираноста во опшстеството. Сега, таа стана експлицитна вредност на Групацијата ТИТАН и една од нашите водечки цели. Согласно нашиот пристап кон интегрираноста во општеството, социјалната политика на Групацијата ќе се имплементира во областите во кои Групацијата има знаење и искуство, што претставува неопходен предуслов за додадена вредност. Трите области врз кои ќе ги фокусираме нашите заложби се: а) образование, б) животна средина и в) здравје и заштита при работа. Во овој контекст, Цементарница УСЈЕ АД Скопје ја објавува шестата Годишна програма за стипендии за училишната 2010/2011 година, која ќе обезбеди стипендија за врвни дипломирани студенти од Македонија за постдипломски студии на Факултетот за постдипломски бизнис студии АЛБА во Атина, Грција.