Shpallje për mediumet

Në ditët e kaluara, Cementarnica USJE, ka bërë marrëveshja individuale në bazë volontare me 87 punëtorë me një vlerë rreth 1.2 milione MKD (20,000 EUR) për njëri , me që  I zvogëlon punëtorëve  konsenkuencat sociale

Menaxhmenti I Cementarnica Usjes ndjehen keq sepse edhepse procedura është e hapur dhe transparent, si edhe propozimet alternative që I kishin oferuar Sindikatit, Sindikati s’kishte interes të gjejë një propozim më të akceptuar të përbashkët për sigurinë sociale të të gjithëve punëtorëve cilëve pozicionat pune kishin përfunduar përshkak të krizës ekonomike. Si rezultat, Menaxhmenti I Cementarnica Usjes kishte përforcuar të përfundojë punat e 52 punëtorëve në rregull me kushtet të Ligjit Social.

Përshkak të krizës ekonomike botërore, Cementarnica Usje kishte forcuar të marrë ky hap, pa presje, për të siguruar një jetë më të madhe të kompanisë dhe t’I shpetojë punat të tjera.

 

Për më shumë informata yu luteni kontaktojnë
ImagePR/ tel: (02) 3290 486/e-mail: office@imagepr.com.mk