Нашите Производи

Агрегати

Цементарница УСЈЕ АД започна со производство на агрегати во 2007 година за да ја задоволи побарувачката на градежната оператива во Скопје и регионот.

Агрегатите се произведуваат во копот за варовник на 18 километри јужно од Скопје, блиску до селото Говрлево.Производното портфолио на копот каменоломот Говрлево се состои од следниве варовнички производи:

Груби и фини бетонски агрегатиТампон (Buffer)Кршен камен
0 – 4 mm0-30 mmКршен камен
4 mm – 8 mm0-60 mm
8 mm – 16 mm
16 mm – 32 mm

Цементарница УСЈЕ АД постојано вложува во нова опрема за да одговори на барањата за висок квалитет и обем на пазарот.
Агрегатите се продаваат со товарање во самиот коп за варовник во Говрлево каде материјалот се мери прецизно со електронска колска вага.
Контакт
ул. Борис Трајковски, 94
1000, Скопје Р. Северна Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

За детални контакт информации овде: