Нашите Производи


CEM II/A-V 42,5 R

Општо: CEM II/A-V 42,5 R е Портланд цемент со додаток на пуцолани (силикатна летечка пепел,V). Се состои од 80%-94% клинкер, 6%-20% висококвалитетна летечка пепел, природен гипс (за регулација на почетокот на врзување) и до 5% останати минорни минерални додатоци. Вискиот процент на клинкер обезбедува високи јакосни вредности на бетоните, добра обработливост и трајност.

Примена: Овој цемент има широка примена при изведба на стандардни објекти од секаква намена (инфраструктура, индустрија, домување, и т.н.), како за армирано-бетонски ткак и за масивни бетонски конструкции. Погоните за производство на готов бетон се најголемите корисници на овој цемент за класи на бетони со цврстина до C 40/50. Избалансираните карактеристики (цврстина, време на врзување, топлина при хидратација) го прават овој цемент применлив за секакви поднебја и класи на агресивна изложеност.

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА (1128 - CPR - FY.CP.0001/2)

Контакт
ул. Борис Трајковски, 94
1000, Скопје Р. Северна Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

За детални контакт информации овде: