Посети од ученици и студенти

Како активен партнер на заедницата, Цементарница УСЈЕ АД придонесува за процесот на едукација на младите луѓе. Како резултат, имаме соработка со универзитети и училишта со цел да се подобри образованието во земјата.

Студенти и ученици доаѓаат во посета на нашата фабрика и учат повеќе за производството на Цементарница УСЈЕ АД и нашата работна култура преку презентации и прикажувања.