Projekti për fëmijët e të të punësuarve


Sh.A Çimentorja Usje me aktivitet e përkrah procesin e edukimit të fëmijëve të të punësuarve tanë. Nëpërmjet programit të Bursave na mundësojmë për fëmijët e të punësuarve tanë, të cilët janë studentë dhe të cilët me sukses i marrin provimet vjetore gjatë studimeve të tyre.