Programi vjetor i stipendioneve për MBA studime jashtë vendit të Cementarës USJE Sh.A Shkup

 


Programi vjetor i stipendioneve për MBA studime jashtë vendit të Cementarës USJE Sh.A Shkup

 

Kriteriumet e nevojëshme:

1. Nënshtetësi Maqedonase
2. Diplomë për ekonomist, inxhier i makineris apo elektros.
3. Rezultate akademike të shkëlqyeshme (nota mesatare mbi 8.00)
4. Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës angleze (TOEFL, IELTS ose Proficiency)
5. Mosha deri 28 vjeç
6. Përvojë pune jo e domosdoshme, mirëpo 2 -3 vjet përvojë punë do të miret si përparësi
Cementara USJE Sh.A Shkup bën mbulimin e të gjitha shpenzimeve për shkollim dhe akomodim gjatë kohës së studimeve.

Kandidatët të cilët i përmbushin kriteriumet duhet të marrin formularin për aplikim nga https://applications.alba.edu.gr dhe dokumentet e kompletuara të nevojshme për aplikim ti dërgojn deri më datën 24.05.2010 në adresën në vijim:
Cementara USJE Sh.A Shkup

email: hr@usje.com.mk


Sektori për resurse humane dhe punë kadrovike, “Boris Trajkovski” bb, 1000 Shkup
Për informata më të hollësishme,drejtohenu tek:
Znjsh/znj Erato Paraschaki, ALBA Direktor për zhvillime ndërkombëtare,e-mail: eparasch@alba.edu.gr,
Ose vizitone ueb faqen: http://www.alba.edu.gr/international

Përgjegjësia korporative shoqërore çdoherë është në thelbin e filozofisë së TITAN-it dhe ka ndikim direkt dhe të vazhdueshëm në punën e saj si ndërmarrje, si dhe ndikim në marrëdhinet pune dhe involvimin në shoqëri. Tani, ajo bë vlerë eksplicite e Grupacionit TITAN dhe një nga qëllimet udhëheqëse. Në pajtueshmëri me mënyrën tonë ndaj integrimit në shoqëri, politika sociale e Grupacionit do të implementohet në sferat ku Grupacionit posedon njohuri dhe përvojë, e cila paraqet parakusht për vlerën e dhënë. Tre sferat mbi të cilat do të fokusojmë mundin janë: a) edukimi b) mjedisi jetësor dhe c) shëndet dhe mbrojtje gjatë punës. Në këtë kontekst, Cementara USJE Sh.A Shkup e shpallë programin e gjashtë për stipendione për vitin akademik 2010/2011, e cila do të sigurojë stipendione për student epror të diplomuar nga Maqedonia për studime postdiplomike në Fakultetin për biznes studime postdiplomike  ALBA në Athinë, Greqi.