Prodhimet tona


CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R
*) 45S-çimentoja nga А-klasë me fuqi mesatare, të hershme (për 3 ditë) të kompresionit e shënuar me C

Standardi: Sipas EN 197-1, çimentoja e këtij lloji dhe me fuqinë e kësaj klase përgjigjet në CEM I 42.5N.

Përmbajtja: çimento „Portlland” - material lidhës hidraulik të copëtuar i cili fitohet me copëtimin e klinkerit për çimento “Portlland” dhe gips dhe me disa shtesa për copëtim sipas nevojës. Shtesat shtohen që të përmirësohet prodhimin ose cilësitë e çimentos në 1% nus-masë.
Gipsi natyror përdoret si rregullator i kohës së forcimi.
Sipas cilësive mekanike është e mirë bile edhe për punët më e rënda dhe më të komplikuara ndërtimore. Ky lloj i çimentos është i rëndësishëm posaçërisht për prodhimin e elementeve të betonit.

Cilësitë:

Chemical requirement

Standard requirements

Achieved values 2008

Loss of ignition (no moisture at 105oC) max %

5

1.2

Insoluble residue, max %

3

0.6

SO3 , %

4.5

2.9

Chlorides, max %

0.1

0.005

Residue on 0.09mm sieve, max

5

2.8

Specific surface acc. to Blaine cm2 /g

2400

3260

Volume without pores and cavities, min g/cm2

3

3.12

Setting time
Initial, not before min
Final, not after h

60
10

130
3

Bending strength at 3 days MPa

min 3

5.2

Compressive strength at 3 days MPa

min 14

32

Bending strength at 28 days Mpa

min 5.5

8

Compressive strength at 28 days MPa

min 40

50.6

Soundness (Expansion) mm

max 10

0.9-1.1

 Water demend

 /

 26.5


Kontakt

Rr. Boris Trajkovski 94.
1000, Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: 00389 (2) 2782 500
Fax: 00389 (2) 2786 314

Për kontakte dhe informacione më të hollësishme kliko këtu