Të gjithë për natyrën

Në datën 17.10.2009 çimentorja USJE organizoi “Ditën e Gjelbërimit familjar” për të punësuarit tanë dhe familjet e tyre. Kjo ditë e gjelbërimit familjar me moton “Së bashku për natyrën” kishte për qëllim ndërgjegjësimin e punonjësve për mjedisin, për këtë qëllim u organizua mbjellja e fidaneve tek miniera e argjilit të çimentos poashtu edhe përforcimit të frymës të ekipor përmes aktiviteteve të përbashkëta.


Reth 270 njerëz, punonjës të USJE-s dhe familjet e tyre, shokët, dhe banorë të shtëpiave përeth si dhe punonjës të disa firmave kooperante mbjellën reth 1000 fidanë tek miniera e argijlit të çimentos dhe rrugës për në minierë, të tipit akacia, dëllinja, frashër i bardhë, dhe pisha.


Në sipëfaqen e gjelbërt afër minierës u organizua festë , duke përfshirë edhe shesh lojrash me tendë për femijët. Më shumë se 50 fëmijë dhe nipër të punonjësve tanë argëtoheshin, dhe ju shpërndanë libra të ilustruar për ruajtjen e mjedisit.

Mbasi mbjellja e fidaneve mbaroi u organizua skarrë, dhe të gjithë së bashku hanin drekë duke shijuar pasditen e të shtunës me diellin e këndshëm. 


Kjo ishtë një mundësi e shkëlqyer për të bërë diçka positive për natyrën, për përmisimin e mjedisit tonë thë për veten tonë. Në atë paradite të gjithë dhanë kontributin e tyre për planetin me mbjelljen e 3-4 fidaneve. Gjithashtu pjesëmarsit me aktivitetet e përbashkta kaluan një kohë të shkëlqyer dhe kishin mundësi të argëtohen ose duke bërë biseda të relaksuar me kolegët e tyre të afërt por edhe me ato më të largët dhe të njihen me familjet e tyre. 

USJE do të vazhdojë në këtë drejtim të organizoj aktivitete të njgjajshme në pranverën dhe vjeshtën e ardhshme. Dita e Gjelbërimit Familjar do të enkurajon gjithashtu edhe njerëz nga komuniteti lokal të bëhen edhe ata pjesmarës dhe të mbjellin sa më shumë fidane së bashku.