Kush është USJE?

Fabrika e çimentos USJE SH.A. i  definon vlerat e veta si integritet, përmisimi i vazhduar, përkushtueshmëri dhe përcjellja e rezultateve dhe vlerave tek konsumatorët,  si dhe përgjegjësitë korporative ndaj komunitetit. Ky është detyrimi ynë ndaj tw gjithw partnerwve tanw, ndaj komunitetit si dhe ndaj njerëzve tanë, këtyre vlerave Kompania iu ështe perkushtuar tërësisht.

USJE i zbaton principet dhe përgjegjësite  korporative ndaj komunitetit në kontinuitet duke vënë në dukje  jo vetem përgjegjësitë etike por edhe praktikat tona afariste.

Të punësuarit në Fabrikën e Çimentos Sh.A. USJE janë thelbi ose hallka kryesore në zinxhirin e punës sonë. Ne besojmë se kënaqësia e të punësuarve është  çelsi  për produktivitet kualitativ në proçesin e punës. Si pjesë e Grupacionit Titan, Fabrika e Çimentos USJE Sh.A. e ka implementuar Marrëveshjen Globale të Kombeve të Bashkuara,  e cila, midis të tjerash, i propagandon parimet e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe standardet e larta për mbrojtjen e punëtorëve dhe eliminimin e diskriminimit në vendin e punës të cilësdo formë.