Prodhimet tona

Agregatet

Fabrika e Çimentos Sh.A. USJE ka nisur me prodhimin e agregateve në vitin 2007 që të plotësojë kërkesën e biznesit ndërtimor në Shkup dhe në rrethinë.

Agregatet prodhohen në guroren për gëlqere, 18 kilometra në jug të Shkupit, afër fshatit Govërlevo.
Portofolioja prodhuese e gurores Govërlevo përbëhet prej prodhimeve gëlqerore të mëposhtme:

Agregate të ashpra dhe fine të betonitMbështetëse
Gur të thyer
0 – 4 mm0-30 mmGur të thyer
4 mm – 8 mm0-60 mm
8 mm – 16 mm
16 mm – 32 mm

Fabrika e Çimentos Sh.A. USJE vazhdimisht investon në pajisje të reja që t’u përgjigjet kërkesave të tregut për cilësi të lartë dhe sasi.

Agregatet shiten në guroren e gëlqeres në Govërlevo ku materiali matet saktësisht me peshore elektronike.
Kontakt

Rr. Boris Trajkovski 94.
1000, Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: 00389 (2) 2782 500
Fax: 00389 (2) 2786 314

Për kontakte dhe informacione më të hollësishme kliko këtu