Deklarata e menaxhmentit të Cementarës Usje

E ballafaquar me efektet e krizës ekonomike botërore dhe keqësimet e kushteve të tregut vendor dhe eksportues të cilat shkaktojnë rënjë të rëndësishme në prodhimin dhe shitjen, Cementara Usje është  e detyruar, pa kurfarë shtyrje të mëtutjeshme, duke kërkuar zgjidhje e cila do të siguron jetësim afatgjatë të fabrikës dhe vazhdim me punë në afat të gjatë.

Kompanija sot ka paralajmruar sindikatin për nevojën e reduktimit të 180 vendeve pune, si rezultat I keqësimit të kushteve ekonomike për momentin me të cilat ballafaqohemi, të cilat pa dyshim do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.

Preokupimi momental dhe vendosja e qëllimit është nëpërmjet dialogut kontinuel dhe bashkëpunimi me sindikatin dhe të punësuarit, ndërsa në përputhje me ligjin dhe politikat e kompanis dhe tradicionet për përgjegjësi sociale korporative, të dalim me zgjidhje efikase të cilat do të sigurojnë mbajtjen e vendeve me cka numër më I madhë I të punësuarve dhe sigurimit social për të gjithë ata që janë të kycur në këtë proces.