Prodhimet tona


Usjemall (lidhësi hidraulik)

Ky lloj i lidhësit hidraulik e prodhojmë nga klinker, gur gëlqeror dhe gips dhe shtesa të posaçme. Klientët tanë këtë lidhës hidraulik e përdorin për dedikime të ndryshme. Në raport të mënyrës klasike të zgjerimit gjatë bërjes së llaçit, përdorimi i Usjemallit e zvogëlon kohën e nevojshme për përgatitjen e materialit dhe sasisë së materialin e përdorur.

Nuk ka nevojë nga gur gëlqeror gjatë përgatitjes së llaçit.
Llaçi lidhet më mirë me bazën dhe për shkak atë nuk ka humbje të materialit, kurse koha e vendosjes është më e shkurtër.
Ekziston vetëm rreziqe të vogla nga plasaritje.
Për shkak të sasisë së madhe të ajrit në llaçin e gatshëm (në formë të balonave mikroskopik ajrore të cilët veprojnë si odë që zgjerohet) nuk është i përshtatshëm të dëmtimit të akullit.

Përdorimi:
Për lyerje të brendshme me llaç
Për lyerje të jashtme me llaç
Montazhi i elementeve


Kontakt

Rr. Boris Trajkovski 94.
1000, Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: 00389 (2) 2782 500
Fax: 00389 (2) 2786 314

Për kontakte dhe informacione më të hollësishme kliko këtu