Donacion për Komunën Kisella Voda - Fontana në parkun e Frederik Shopenit

Shkup, shtator i vitit 2010

Duke u bazuar në  partneritetin e fortë me bashkësinë lokale, mardhëniet e fqinjësisë të mirrë dhe nevojat e komunitetit, Fabrika e Çimentos USJE ShA Shkup, dhuroi ndihmë financiare për Komunën e Kisella Voda për ndërtimin e “Parkut Frederik Shopenit” në përkujtimin e  200 vjetorit të lindjes të virtuozit Frederik Shopen.
Përveç këtij donacioni, USJE dhuroi edhe fidanë për të pasuruar  gjelbërimin përreth dhe  për ta zbukuruar parkun.
Donacioni do të kontribuojë për afirmimin e veprës së  virtuozit të muzikës klasike Frederik Shopen dhe me këtë edhe rritjen e  ndërgjegjësimit për muzikën klasike dhe kulturën në përgjithësi.