Prodhimet tona


CEM II/B-M (V-L) 42,5 N

CEM II/B-M (V-L) 42,5 N
*) 45S – çimentoja nga А-klasë me fuqi mesatare, të hershme (për 3 ditë) të kompresionit e shënuar me C

Standardi: Sipas EN 197-1, çimentoja e këtij lloji dhe me fuqinë e kësaj klase përgjigjet në CEM II/B-M  42.5N

Përmbajtja: Çimentoja “Portlland” me shtesë të pozollanës natyrore ose artificiale. Material lidhës hidraulik i cili fitohet nga klinker për çimenton “Portlland”, gips dhe më shumë se 30% të shtesave.
Gipsi natyror përdoret si rregullator i kohës së forcimit.
Pozollanat natyrore dhe artificiale të cilat përdoren gjatë prodhimit të çimentos janë materiale silici ose silici- alumini të cilat kur copëtohen në pranimin e ujit reagojnë me kalcium hidroksid prej të cilit fitohen prodhime me cilësi hidraulike (MKS B. C1.018)

Përdorimi: Në pajtim me Rregulloren për masat teknike dhe kërkesat për beton dhe beton të parashtrënguar (BAB `87).

Characteristic:

Chemical requirement

Standard requirements

Achieved values 2008

Loss of ignition (no moisture at 105oC) max %

5

2-2.5

Insoluble residue, max %

/

/

SO3 , %

3.5

2.5-3

Chlorides, max %

0.1

0.0068

Residue on 0.09mm sieve, max

5

2.6-2.8

Specific surface acc. to Blaine cm2 /g

2400

3500-3700

Volume without pores and cavities, min g/cm2

3

 

Setting time
Initial, not before min
Final, not after h

60
10

150
2.6

Bending strength at 3 days MPa

min 3

5

Compressive strength at 3 days MPa

min 14

29.4

Bending strength at 28 days Mpa

min 5.5

8.3

Compressive strength at 28 days MPa

min 40

52.7

Soundness (Expansion) mm

max 10

0.8

 Water demand %

 max 31

 28.9


DECLARATION OF PERFORMANCE (1128 - CPR - FY.CP.0009)

Kontakt

Rr. Boris Trajkovski 94.
1000, Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: 00389 (2) 2782 500
Fax: 00389 (2) 2786 314

Për kontakte dhe informacione më të hollësishme kliko këtu