Prodhimet tona


CEM II/A-V 42,5 R

CEM II/A-V 42,5 R
*) 45S – çimentoja nga А-klasë me fuqi mesatare, të hershme (për 3 ditë) të kompresionit e shënuar me C
Standardi: Standardi i vërtet dhe i vlefshëm është MKS, sipas EN 197-1, çimentoja e këtij lloji dhe me fuqinë e kësaj klase përgjigjet në CEM II/B-M  42.5N.

Përmbajtja: Çimentoja “Portlland” me shtesë të pozollanës natyrore ose artificiale. Material lidhës hidraulik i cili fitohet nga klinker për çimenton “Portlland”, gips dhe më shumë se 30% të shtesave.
Gipsi natyror përdoret si rregullator i kohës së forcimit.
Pozollanat natyrore dhe artificiale të cilat përdoren gjatë prodhimit të çimentos janë materiale silici ose silici- alumini të cilat kur copëtohen në pranimin e ujit reagojnë me kalcium hidroksid prej të cilit fitohen prodhime me cilësi hidraulike (MKS B. C1.018).

Përdorimi: Në pajtim me Rregulloren për masat teknike dhe kërkesat për beton dhe beton të parashtrënguar (BAB `87).

Cilësitë:

 
Chemical requirement

Standard requirements

Achieved values 2008 

Loss of ignition (no moisture at 105oC) max %

5

3-3.5

Insoluble residue, max %

/

/

SO3 , %

3.5

2.5-3

Chlorides, max %

0.1

0.0066

Residue on 0.09mm sieve, max

10

2.5-2.8

Specific surface acc. to Blaine cm2/g

2400

3900-4100

Volume without pores and cavities, min g/cm2

3

 

Setting time
Initial, not before min
Final, not after h

60
10

155
2.5

Bending strength at 3 days MPa

min 3

4.7

Compressive strength at 3 days MPa

min 14

26.3

Bending strength at 28 days Mpa

min 5.5

8.1

Compressive strength at 28 days MPa

min 40

50.7

Soundness (Expansion) mm

max 10

0.4-0.6

 Water demand %

max 31

 30.8


DECLARATION OF PERFORMANCE (1128 - CPR - FY.CP.0001/2)

Kontakt

Rr. Boris Trajkovski 94.
1000, Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: 00389 (2) 2782 500
Fax: 00389 (2) 2786 314

Për kontakte dhe informacione më të hollësishme kliko këtu