1. Инженер на фаза во Погон за производство
2. Инженери во Погон за производство
3. Машински инженер во Одделение за машинско одржување
4. Електро инженер во Одделение за електро одржување
5. Референт за човечки ресурси и кадровски работи
6. Референт за продажба
7. Оператори во погон за производство
8. Машински техничари во одржување
9. Асистенти во Сектор за квалитет
10. Референт за книговодствоПрофил на Компанијата

Цементарница УСЈЕ АД Скопје е основана во 1955 година недалеку од копот за лапор северозападно од Скопје. Цементарница УСЈЕ АД Скопје претставува извонреден пример на компанија со одржлив развој. Нашите постојани вложувања во производната технологија, започнување и спроведување на разновидни проекти во сферата на заштитата на животната средина, развој на заедницата и останати проекти во областа на Корпоративната Општествена Одговорност ...

Нашите Вредности


Нашите ТИТАН вредности се во суштината на тоа кои сме и тие одредуваат сè што правиме...
Како Произведуваме

Како произведуваме цемент и Готов Бетон.Извештаи на УСЈЕ
Годишен и Финансиски Извештај 2013
Извештај за КОО и одржлив развој 2013
Извештаи на Титан Групацијата
Интегриран годишен извештај 2013